×

علی کیارشی

بردگیم‌ها برای من همون عاملی هستن که می‌تونم باهاش آدم‌ها رو دورهم جمع کنم. پس تا می‌تونم بازی می‌کنم و بقیه رو هم به بازی کردن وادار می‌کنم. هیچکس از این معرکه جون سالم به در نخواهد برد. حتی شما دوست عزیز!