با ما تماس بگیرید اگر:

  • به بازیهای رومیزی علاقه دارید و دست به قلم هم هستید
  • ناشری هستید که یا به دنبال طرح برای تولید هستید و یا به دنبال محلی برای شناساندن محصولتان
  • وارد کننده بازی هستید و لازم دارید تا مخاطبان با کالاهایتان آشنا شوند
  • از اصحاب مطبوعات هستید

به ما ایمیل بزنید