×

بهرام درویش

طراح گیمیفیکیشن و تجربه؛ عاشق مطالعه، چطوری بازی کردن آدم هام و بازی کردن را جدی ترین کار دنیا میدونم.