بازی برای اونایی که توی کمپن، بازی برای اونایی که شهرشون محاصره شده، بازی برای مانگادوستها، بازی برای اونایی که میرن کنسرت، بازی برای اونایی که میرن کنفرانس و کلی خبر ریز و درشت در اخبار اردیبهشت بازیهای رومیزی!

نویسنده و طراح بازی