اگر تاس دستتونه بذارید زمین، اگر وسط بر زدن كارتهاتون هستید دست نگه دارید و سریعا به دوستانتون زنگ بزنید، ساعت هاتون رو با ما میزون كنید و آماده بشید برای بزرگترین رویداد سراسری بازیهای رومیزی در جهان. قراره بگیم و بخندیم و بازی كنیم…پیش بسوی روز جهانی بازیهای رومیزی!

ثبت نام رویداد

مراکز جدید و خبررسانی

 

نویسنده و طراح بازی