# بازی

بر شانه‌ی غول‌ها – قسمت دوم

ده بازی محبوب ۲۰۱۷ که بر اساس بازی‌های قدیمی طراحی شده‌اند

اولین رویداد Reboard سوم شهریور

اولین رویداد سالانه ReBoard، جمعه سوم شهریور ماه

سه‌گانه معنی‌دار؛ خیلی شوخ، خیلی جدی

نمونه‌های موفق ارتباط بین تم و مکانیسم‌های بازی

آموزشِ آموزشِ بازی رومیزی

چطور به دیگران بازی یاد بدهیم، بدون اینکه فراری شوند.

سه‌گانه استراتژی انتزاعی؛ جدال مغزین

معرفی بازی‌های GIPF، Ingenious و Laser Khet

جماعت؛ بیاین بازی کنیم!

روز جهانی بازی‌های رومیزی امسال در ۱۶ محل برگزار می‌شه

روز جهانی بردگیم؛ جماعت پاشین بیاین کمک!

خطاب به علاقه‌مندانی که می‌خوان در اون روز به دیگران بازی یاد بدن

روز جهانی بردگیم؛ شما هم برگزار کنید!

خطاب به بردگیم‌ کافه‌ها، مراکز فرهنگی و علاقه‌مندان برگزاری

عیدی رومیز به رومیزی‌ها: «سر نخ»

حتی کاغذ قلم هم ندارین؟ سر نخ بازی کنین!

همگی بخوابن!

غولی که یاد غولستون کرده بود.

گزارش رومیز از دورهمیِ شبی با “دیوان”: بازی گروهیِ جدید باهمزی