×

لیلی سهم

هیچوقت فکرشو نمی‌کردم چند تا کارت، تاس، آدمک و صفحه مقوایی بتونن انقدر آدما رو به هم نزدیک کنن، خنده رو لبا بیارن، تنهایی آدما رو پر از رنگ و صدا و هیجان و افسانه کنن. می‌خوام به شما هم این جادو رو نشون بدم.