×

زوج بردگیمی

«دو حقوق خوانده ی عاشق بردگیم» همه چی از کاتان شروع شد... شیرینی بازی زیر دندونمون موند و شد کلید ورود به دنیای جذاب و پرهیجان بردگیم! حالا، ما شدیم زوجی که اولین و بزرگترین تفریحشون محو دنیای بازیا شدنه!