×

امیر سلامتی

عاشق بردگیم هستم و اعتقاد دارم بازی برای همه است! پس یک ماموریت دارم: گسترش علاقمندان بازی‌های رومیزی!