×

علی فقیهی

یک فروند گیک آفلاین. خورده‌ی بوردگیم و عکاسی آنالوگ و کاسِت و نامه‌ی کاغذی و خلاصه هر چیزی که دنیای آنلاین ازمون دریغ کرده