معرفی بازی «نامه‌ای به گیلاس»

ای نامه که می‌روی به سویش… از راننده تاکسی و قصاب و عمه و بنگاهی باید عبور کنی!