در این اپیزود نیم نگاهی داریم به بازی های فکری و رومیزی که قراره توی فصل بهار عرضه بشن. البته بازی‌هایی که ما در جریانش هستیم.

چون ممکنه بازی‌هایی باشن که در بهار عرضه میشن و ما در جریانشون نیستیم! یا بازی‌هایی که در بهار عرضه نمیشن و باز ما در جریانش نیستیم! یا هر حالت دیگه‌ای!!

نویسنده و طراح بازی