کاتان (سیطره کتان). بردگیمی که عصر طلایی بازی‌های رومیزی را پایه گذاری کرد؛ بازی‌ای که با انتشار آن، بالاخره دوران مونوپولی به سر رسید؛ بازی‌ای که در مورد اهمیت، تاثیر و میراث آن، بسیار گفته شده و گفته خواهد شد؛ از معدود بازی‌های فکری که در مورد استراتژی‌های آن کتاب نوشته‌اند، و هر ساله مسابقات قهرمانی جهان برایش برگزار می‌کنند تا بهترین بازیکن کاتان دنیا مشخص شود؛ از زمان انتشار کاتان در سال 1994 تا به امروز، بیش از 24 میلیون نسخه از بازی در سراسر دنیا به فروش رفته است. «کلاوس توبر» طراح کاتان در آلمان زندگی کرده و امپراطوری کاتان را،به همراه دیگر اعضای خانواده‌اش، از آنجا اداره می‌کند.