قسمت دومِ پادکست نقش آفرینیِ شورش در استارتاپ با عنوان “تتوهایم از آنِ تو!” آماده شنیدنه:

شورش در استارتاپ – قسمت دوم : تتوهایم از آنِ تو! (شنوتو)

شورش در استارتاپ – قسمت دوم : تتوهایم از آنِ تو! (ساندکلاد)

 

اگه قسمت اول رو نشنیدید و یا با بازی های نقش آفرینی آشنایی ندارید به پیوند زیر یه سری بزنید:

شورش در استارتاپ – قسمت اول : قاه قاه فود