روزجهانی بازیهای رومیزی، حمایت بابازی از طرحهای رومیزی، جوایز رومیز گولدن اواردز، بلادبرن، پدرخوانده و حتی دانلد ترامپ در اخبار فروردین ماه بازیهای رومیزی!

پیوندها

عاشق بردگیم هستم و اعتقاد دارم بازی برای همه است!

پس یک ماموریت دارم: گسترش علاقمندان بازی‌های رومیزی!